Bưu điện văn hóa xã Cao Đại

  • Mã bưu điện: 282510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cao Đại
  • Địa chỉ: Thôn Đại Định, Xã Cao Đại , Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113838158