Bưu điện văn hóa xã Cảnh Tiên

  • Mã bưu điện: 273030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cảnh Tiên
  • Địa chỉ: Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh
  • Điện thoại: 01256395514