Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Trung

  • Mã bưu điện: 872610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Thạnh Trung
  • Địa chỉ: Ấp Bình Hiệp B, Xã Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò
  • Điện thoại: 02773688100