Bưu điện văn hóa xã Bình Tân

  • Mã bưu điện: 594280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Tân
  • Địa chỉ: Thôn Mỹ Thạch, Xã Bình Tân, Huyện Tây Sơn
  • Điện thoại: 02563883229