Bưu điện Tuy Phước

  • Mã bưu điện: 591700
  • Bưu cục: Bưu điện Tuy Phước
  • Địa chỉ: Thôn Trung Tín 1, Thị Trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước
  • Điện thoại: 02563634634