Bưu điện văn hóa xã Bình Hàng Tây

  • Mã bưu điện: 874170
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Hàng Tây
  • Địa chỉ: Ấp 3 (01_831), Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773914100