Bưu điện văn hóa xã Bế Triều

  • Mã bưu điện: 273810
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bế Triều
  • Địa chỉ: Xóm Pác Gà, Xã Bế Triều, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 0944071398