Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Thủy

  • Mã bưu điện: 862280
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Thạnh Thủy
  • Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Xã An Thạnh Thuỷ, Huyện Chợ Gạo
  • Điện thoại: 0362925602