Bưu điện Trung tâm TMĐT Buôn Ma Thuột

  • Mã bưu điện: 632007
  • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm TMĐT Buôn Ma Thuột
  • Địa chỉ: Sô´38, Đường Giải Phóng, Phường Tân Thành, Thành phố Buôn Ma Thuột
  • Điện thoại: 0262 3708222