Bưu điện Trung chuyển HCM EMS LT

  • Mã bưu điện: 700916
  • Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển HCM EMS LT
  • Địa chỉ: Sô´20, Đường Nguyễn Đức Thuận, Phường Số 13, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: 02839481024