Bưu điện Trần Quang Diệu

  • Mã bưu điện: 591390
  • Bưu cục: Bưu điện Trần Quang Diệu
  • Địa chỉ: Sô´314, Đường Lạc Long Quân, Phường Trần Quang Diệu, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563541238