Bưu điện Tháp Mười

  • Mã bưu điện: 871400
  • Bưu cục: Bưu điện Tháp Mười
  • Địa chỉ: Sô´36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 0673 825656