Bưu điện Tây Sơn

  • Mã bưu điện: 594200
  • Bưu cục: Bưu điện Tây Sơn
  • Địa chỉ: Sô´175, Đường Quang Trung, Thị Trấn Phú Phong, Huyện Tây Sơn
  • Điện thoại: 02563880112