Bưu điện Sốp Cộp

  • Mã bưu điện: 367700
  • Bưu cục: Bưu điện Sốp Cộp
  • Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 02123878341