Bưu điện Sóc Giang

  • Mã bưu điện: 274940
  • Bưu cục: Bưu điện Sóc Giang
  • Địa chỉ: Xóm Sóc Giang, Xã Sóc Hà, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 0206.3863.138