Bưu điện Quy Nhơn

  • Mã bưu điện: 590000
  • Bưu cục: Bưu điện Quy Nhơn
  • Địa chỉ: Sô´02, Đường Trần Thị Kỷ, Phường Lý Thường Kiệt, Thành Phố Quy Nhơn
  • Điện thoại: 02563525170