Bưu điện Pù Mắt

  • Mã bưu điện: 262940
  • Bưu cục: Bưu điện Pù Mắt
  • Địa chỉ: Thôn Pù Mắt, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể
  • Điện thoại: 02093850326