Bưu điện Phong Thử

  • Mã bưu điện: 564420
  • Bưu cục: Bưu điện Phong Thử
  • Địa chỉ: Thôn Phong Thử 1, Xã Điện Thọ, Huyện Điện Bàn
  • Điện thoại: 02353741403