Bưu điện Phát hành Báo chí Báo chí 2

  • Mã bưu điện: 700993
  • Bưu cục: Bưu cục Phát hành Báo chí Báo chí 2
  • Địa chỉ: Sô´345/13A, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1
  • Điện thoại: