Bưu điện Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh

  • Mã bưu điện: 742610
  • Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh
  • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
  • Điện thoại: 02838659219