Bưu điện Ngã Sáu Dân Chủ

  • Mã bưu điện: 740300
  • Bưu cục: Bưu điện Ngã Sáu Dân Chủ
  • Địa chỉ: Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10
  • Điện thoại: 02838398691