Bưu điện Nà Phặc

  • Mã bưu điện: 262450
  • Bưu cục: Bưu điện Nà Phặc
  • Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị Trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn
  • Điện thoại: 02093877225