Bưu điện Lương An

  • Mã bưu điện: 521110
  • Bưu cục: Bưu điện Lương An
  • Địa chỉ: Sô´291, Đường Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 02333855909