Bưu điện Lai Uyên

  • Mã bưu điện: 823240
  • Bưu cục: Bưu điện Lai Uyên
  • Địa chỉ: Ấp Xà Mách, Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng
  • Điện thoại: 02743562800