Bưu điện KHL Yên Mỹ

  • Mã bưu điện: 162911
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Yên Mỹ
  • Địa chỉ: Đường 39, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: