Bưu điện KHL Vĩnh Linh

  • Mã bưu điện: 522175
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Vĩnh Linh
  • Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, Thị Trấn Hồ Xá, Huyện Vĩnh Linh
  • Điện thoại: 02333820216