Bưu điện KHL Quận 9

  • Mã bưu điện: 715143
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Quận 9
  • Địa chỉ: Sô´65, Đường Lã Xuân Oai, KP2, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9
  • Điện thoại: 02837307449