Bưu điện KHL Phúc Yên

  • Mã bưu điện: 283495
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phúc Yên
  • Địa chỉ: Thôn Tiền Châu, Xã Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: 02113869315