Bưu điện KHL Phan Đăng Lưu

  • Mã bưu điện: 718268
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Phan Đăng Lưu
  • Địa chỉ: Sô´03, Đường Phan Đăng Lưu, Phường Số 3, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02835107214