Bưu điện KHL Chơn Thành

  • Mã bưu điện: 833326
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Chơn Thành
  • Địa chỉ: Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
  • Điện thoại: 02713667218