Bưu điện Khai thác Liên tỉnh TC – EMS TP.HCM

  • Mã bưu điện: 700959
  • Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh TC – EMS TP.HCM
  • Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
  • Điện thoại: 02838649397