Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tân Hưng

  • Mã bưu điện: 855420
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tân Hưng
  • Địa chỉ: Sô´02, Khu phố Gò Thuyền A, Thị Trấn Tân Hưng, Huyện Tân Hưng
  • Điện thoại: 02723861007