Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sốp Cộp

  • Mã bưu điện: 367720
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sốp Cộp
  • Địa chỉ: Bản Hua Mường, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp
  • Điện thoại: 02123878201