Bưu điện khai thác cấp 2 KT Krông Pắk

  • Mã bưu điện: 632820
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Krông Pắk
  • Địa chỉ: Sô´205, Đường Giải Phóng, Thị Trấn Phước An, Huyện Krông Pắk
  • Điện thoại: 0262 3613567