Bưu điện khai thác cấp 2 KT Gia Bình

  • Mã bưu điện: 223230
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Gia Bình
  • Địa chỉ: Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 02223556115