Bưu điện Hoà Hưng

  • Mã bưu điện: 740200
  • Bưu cục: Bưu điện Hoà Hưng
  • Địa chỉ: Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10
  • Điện thoại: 02838631278