Bưu điện HCC Bắc Tân Uyên

  • Mã bưu điện: 826050
  • Bưu cục: Bưu điện HCC Bắc Tân Uyên
  • Địa chỉ: Ấp 2, Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên
  • Điện thoại: 02743683386