Bưu điện Bình Chuẩn 2

  • Mã bưu điện: 824360
  • Bưu cục: Bưu điện Bình Chuẩn 2
  • Địa chỉ: Sô´21/19, Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 02743720567