Bưu điện Hàm Tiến

  • Mã bưu điện: 801090
  • Bưu cục: Bưu điện Hàm Tiến
  • Địa chỉ: Sô´349, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết
  • Điện thoại: 02523847101