Bưu điện Hải Ninh

  • Mã bưu điện: 802000
  • Bưu cục: Bưu điện Hải Ninh
  • Địa chỉ: Sô´46, Đường Trưng Nữ Vương, Xã Hải Ninh, Huyện Bắc Bình
  • Điện thoại: 02523660005