Bưu điện Hải Hùng

  • Mã bưu điện: 428420
  • Bưu cục: Bưu điện Hải Hùng
  • Địa chỉ: Xóm 13, Xã Hải Anh, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: ‎02283877691