Bưu điện Hải Hà

  • Mã bưu điện: 428240
  • Bưu cục: Bưu điện Hải Hà
  • Địa chỉ: Xóm 3, Xã Hải Hà, Huyện Hải Hậu
  • Điện thoại: 02283877690