Bưu điện [EMS] Nguyễn Công Trứ

  • Mã bưu điện: 702003
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Nguyễn Công Trứ
  • Địa chỉ: Sô´216, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
  • Điện thoại: ‎02838216658