Bưu điện Đinh Tiên Hoàng

  • Mã bưu điện: 710548
  • Bưu cục: Bưu điện Đinh Tiên Hoàng
  • Địa chỉ: Sô´18, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1
  • Điện thoại: 02835282829