Bưu điện Côn Đảo

  • Mã bưu điện: 794300
  • Bưu cục: Bưu điện Côn Đảo
  • Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn, Huyện Côn Đảo
  • Điện thoại: 02543.830204