Bưu điện Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh

  • Mã bưu điện: 700940
  • Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh
  • Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10
  • Điện thoại: 02838650452