Bưu điện Chu Văn An

  • Mã bưu điện: 717344
  • Bưu cục: Bưu điện Chu Văn An
  • Địa chỉ: Sô´195, Đường Chu Văn An, Phường Số 26, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 02835118386