Bưu điện Chơn Thành 2

  • Mã bưu điện: 833321
  • Bưu cục: Bưu điện Chơn Thành 2
  • Địa chỉ: Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành
  • Điện thoại: 02713669696