Bưu điện Chợ Lách

  • Mã bưu điện: 931700
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Lách
  • Địa chỉ: Ấp Khu Phố 1, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện Chợ Lách
  • Điện thoại: 02753871401