Bưu điện Cầu Bươu

  • Mã bưu điện: 134912
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Bươu
  • Địa chỉ: Sô´15, Xóm Cầu Bươu, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì
  • Điện thoại: 02432323034